śr.. lut 21st, 2024
  Principios Fundamentales de la Ley y Práctica Notarial de Louisiana

  Wstęp:
  Prawo i praktyka notarialna odgrywają kluczową rolę w wielu aspektach życia prawnego w Luizjanie. Notariusze publiczni to prawnie upoważnieni profesjonaliści do dokonywania i poświadczania różnych czynności prawnych. Ich główną rolą jest zapewnienie autentyczności i legalności dokumentów i czynności, których są świadkami i które poświadczają.

  Kluczowe terminy:
  Zanim przejdziemy do szczegółów prawa i praktyki notarialnej w Luizjanie, ważne jest zrozumienie kilku kluczowych terminów:

  Notariusz publiczny: Urzędnik państwowy uprawniony do świadectwa i poświadczania czynności prawnych oraz dokumentów.
  Dział notarialny: Dokument prawny, który został sporządzony i poświadczony przez notariusza publicznego.
  Władza akceptująca: Podmiot, który ma uprawnienia do udzielania notariuszom publicznym możliwości pełnienia ich funkcji.
  Świadkowie: Osoby, które świadczą o autentyczności podpisu na dokumencie prawno.

  Prawa i przepisy:
  W Luizjanie prawo notarialne jest regulowane przez „Ustawa o notariacie Luizjanańskiej” oraz inne związane z nią prawa i przepisy. Te przepisy ustalają wymagania, obowiązki i odpowiedzialności dla notariuszy publicznych w stanie.

  Niektóre z głównych praw i przepisów notarialnych w Luizjanie obejmują:

  Artykuł 35 Konstytucji Luizjany.
  Tytuł 35 Kodeksu Cywilnego Luizjany.
  Ustawa o Notariacie Luizjanańskim (La. R.S. 35:1 et seq.).

  Te przepisy dostarczają jasnych wytycznych dotyczących czynności, które mogą być poświadczone przez notariusza publicznego, a także procedur i wymagań niezbędnych do przeprowadzenia czynności notarialnych.

  FAQ:
  1. Jakie są funkcje notariusza publicznego w Luizjanie?
  Notariusz publiczny w Luizjanie ma uprawnienie do poświadczania autentyczności podpisów na dokumentach prawnych, składania ślubów, przyjmowania zeznań pod przysięgą i oświadczeń, oraz sporządzania i poświadczania działów notarialnych, i inne funkcje.

  2. Jaki jest proces stania się notariuszem publicznym w Luizjanie?
  Aby zostać notariuszem publicznym w Luizjanie, należy spełnić pewne wymagania, które zazwyczaj obejmują zamieszkanie w stanie, ukończenie co najmniej 18 lat i zdanie egzaminu przeprowadzanego przez organ świadczący o zdolności do pełnienia funkcji notariusza.

  3. Jaka jest różnica między notariuszem publicznym a prawnikiem?
  Chociaż obie osoby mogą być zaangażowane w sporządzanie i poświadczanie dokumentów prawnych, notariusz publiczny nie posiada takich samych umiejętności prawnych i uprawnień jak prawnik. Notariusze publiczni skupiają się głównie na uwierzytelnianiu i poświadczaniu dokumentów, podczas gdy prawnicy mają szersze wykształcenie prawnicze i mogą udzielać porad prawnych.

  Źródła:
  1. Sekretarz Stanu Luizjany: https://www.sos.la.gov/NotaryAndCertifications
  2. Luizjańskie Stowarzyszenie Adwokatów: https://www.lsba.org/

  By