śr.. lut 21st, 2024
  Matrimonio de hecho en Louisiana: Definiciones, Normas y Preguntas Frecuentes

  Wspólne małżeństwo, znane również jako małżeństwo zwyczajowe lub konkubinat, jest formą związku pomiędzy dwiema osobami, które mieszkają razem i prowadzą życie podobne do małżeństwa bez formalnego ślubu. W stanu Luizjana, choć wspólne małżeństwo lub partnerstwo domowe nie są uznawane prawnie, istnieją określone przepisy dotyczące określonych praw i obowiązków dla par, które spełniają wymagania ustanowione przez prawo.

  Definicje

  Wspólne małżeństwo: Forma partnerska, w której dwie osoby mieszkają razem i mają wspólne życie bez formalnego zawarcia małżeństwa.

  Partnerstwo domowe: Stabilny związek nawiązany pomiędzy dwiema osobami, które mieszkają razem i prowadzą życie podobne do małżeństwa, ale bez formalnego ślubu.

  Zarejestrowane partnerstwo domowe: Para, która zarejestrowała swój związek u kompetentnego organu i spełniła wymagania prawne, aby być uznawaną za prawidłowo zarejestrowane partnerstwo domowe.

  Zasady w Luizjanie

  W Luizjanie stan nie uznaje ani nie przyznaje praw prawnym do par żyjących na prawie zwyczajowym lub partnerstwom domowym. Jednak istnieją pewne prawa i przepisy, które mogą mieć zastosowanie do tych par w określonych sytuacjach:

  Alimenty i wsparcie: W przypadku par na prawie zwyczajowym z dziećmi, które się rozstają, sąd może rozważyć przyznanie alimentów i wsparcia na rzecz współmałżonka, który opiekuje się dziećmi, pod warunkiem spełnienia kryteriów prawnych i udowodnienia potrzeby tych świadczeń.

  Wspólna własność: W przypadku par na prawie zwyczajowym, które nabyły własność podczas swojego związku, mogą mieć prawa i obowiązki dotyczące wspólnej własności. Jednak prawo stanowe nie zapewnia prawnie ochrony podobnej do tej, jaką mają małżonkowie w legalnym małżeństwie.

  Testament i spadki: Pary na prawie zwyczajowym mogą wyznaczać się nawzajem jako beneficjentów w testamencie oraz dziedziczyć nieruchomości i majątki zgodnie z przepisami prawnymi, o ile spełniają wymagania testamentalne tego stanu.

  Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy wspólne małżeństwo jest legalne w Luizjanie?
  Nie, wspólne małżeństwo nie jest uznawane prawnie w Luizjanie. Stan ten uznaje jedynie małżeństwo zawarte na drodze prawnej.

  2. Czy mogę otrzymać świadczenia z programu zabezpieczenia społecznego, jeśli żyję w związku na prawie zwyczajowym w Luizjanie?
  Nie, Luizjana nie przewiduje świadczeń z programu zabezpieczenia społecznego dla par na prawie zwyczajowym.

  3. Jak mogę chronić swoje prawa i prawa mojego partnera na prawie zwyczajowym w Luizjanie?
  Wskazane jest, aby pary na prawie zwyczajowym skonsultowały się z prawnikiem, aby uzyskać poradę prawna dotyczącą ochrony swoich praw i rozważyć inne formy prawnej ochrony, takie jak zarejestrowanie się jako partnerstwo domowe w innym stanie, który to umożliwia.

  4. Czy mogę dziedziczyć nieruchomości mojego partnera na prawie zwyczajowym w Luizjanie, jeśli nie posiadamy testamentu?
  W Luizjanie, w przypadku braku testamentu, pary na prawie zwyczajowym nie mają automatycznego prawa do dziedziczenia. Ważne jest sporządzenie ważnego testamentu i wyznaczenie siebie nawzajem jako spadkobierców, aby zagwarantować ochronę majątku w przypadku śmierci.

  Ten artykuł opiera się na obowiązujących przepisach w Luizjanie i ma charakter informacyjny. Zawsze zaleca się zasięgnięcie porady profesjonalnego prawnika, aby uzyskać aktualne i konkretniejsze informacje dotyczące konkretnej sytuacji.

  By