pon.. wrz 25th, 2023
  La empresa china de vehículos eléctricos NIO experimenta una caída en sus acciones tras la emisión de bonos convertibles

  La empresa china de vehículos eléctricos (VE) NIO Inc (NYSE: NIO) doświadczyła 4% spadku cen swoich akcji po emisji 1000 milionów dolarów obligacji wymienialnych. Przewiduje się, że obligacje będą miały podzielony termin płatności, z połową zapadającą w 2029 roku, a drugą w 2030 roku. Szczegóły dotyczące oprocentowania i warunków wymiany na kapitał nie zostały jeszcze ujawnione.

  Zebrane fundusze z tej emisji zostaną wykorzystane do spłaty istniejących długów i wzmocnienia bilansu NIO. Na rynku przed otwarciem amerykańskie depozytary NIO notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku były sprzedawane po 9,86 dolarów za akcję, co oznaczało 4,36% spadek.

  Mimo rosnących strat, NIO zdobywa impet w międzynarodowej sprzedaży. Wraz z innymi chińskimi producentami VE, NIO przenika na europejski i północnoamerykański rynek samochodowy ze swoimi relatywnie tańszymi modelami w porównaniu do wysokich cen Tesla.

  Dyrektor generalny Renault, Luca de Meo, niedawno oświadczył, że chińskie marki VE są krok do przodu przed swoimi europejskimi odpowiednikami o jedno pokolenie. Konkurencyjna przewaga marek chińskich leży w ich doświadczeniu w łańcuchu dostaw samochodów elektrycznych. De Meo podkreślił potrzebę, aby europejscy producenci zniwelowali różnicę w kosztach i szybko nadgonili.

  Te komentarze zostały poprzedzone badaniem „antysubsydiów” rozpoczętym przez Unię Europejską dotyczącym chińskich producentów VE. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, podkreśliła znaczenie sektora pojazdów elektrycznych dla gospodarki Europy, ale wyraziła obawy dotyczące rynku zalewanego tańszymi chińskimi samochodami elektrycznymi, które są sztucznie obniżane ze względu na znaczne dotacje państwowe. Odwołała się do zakłóceń na rynku spowodowanych wsparciem subsydiów, porównując to do wpływu Chin na branżę fotowoltaiczną w Europie poprzez nieuczciwe praktyki handlowe.

  Źródła: Brak

  By