pon.. gru 11th, 2023
  Impulsując czystą energię w Los Angeles: Przezwyciężając nierówności w procesie przejścia

  Nowy raport, opublikowany przez Departament Wody i Energii w Los Angeles (LADWP), Uniwersytet w Kalifornii w Los Angeles (UCLA) i Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, zwraca uwagę na konieczność rozwiązania nierówności w inwestycjach w czystą energię w Los Angeles. Raport podkreśla znaczenie zaangażowania społeczności o niskich dochodach i nie-białych w procesie przejścia miasta na czystsze źródła energii.

  Chociaż Los Angeles ma potencjał osiągnięcia 100% czystej energii do 2035 roku, raport wykazuje, że upośledzone społeczności nie zostały odpowiednio uwzględnione w programach dotyczących ładowarek dla pojazdów elektrycznych (EV), energii słonecznej i poprawy efektywności energetycznej. Według badania, w latach 1999-2022 tylko ułamek inwestycji trafił do upośledzonych społeczności. Ta nierówność ma nieproporcjonalny wpływ na społeczności południowego Los Angeles, wschodniego Los Angeles, San Fernando Valley i obszaru portowego, które już borykają się ze wzrostem temperatur i skutkami zmian klimatu.

  Aby zniwelować tę przepaść, raport uwypukla konieczność dostępnych i dostępnych cenowo rozwiązań dla wszystkich mieszkańców, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ponad pół miliona osób w Los Angeles żyje w ubóstwie, a większość gospodarstw domowych wynajmuje mieszkania. Urzędnicy miasta uważają ten raport za przewodnik w kierunku bardziej sprawiedliwego przejścia na czystą energię. Plan obejmuje instalację co najmniej 5 000 nowych stacji szybkiego ładowania w zaniedbanych społecznościach w ciągu najbliższych pięciu lat. Będzie to korzystne dla najemców, mieszkańców apartamentów i osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, które mogą mieć utrudniony dostęp do infrastruktury ładowania. LADWP także zwiększa zwroty za zakup używanych samochodów elektrycznych dla klientów zapisanych do programów zniżkowych.

  Raport ukazuje fakt, że większość zachęt do czystej energii korzystała z osób o wyższych dochodach, właścicieli domów i osób białych. Tymczasem rodziny o niskich dochodach, najemcy i osoby o kolorze skóry są obarczone większymi kosztami energii i transportu. Aby rozwiązać te nierówności, niezbędne jest poszerzenie dostępu do czystej energii i programów poza tradycyjne granice.

  FAQ

  Jakie są główne wyniki raportu?
  Raport ukazuje nierówności w inwestycjach w czystą energię w Los Angeles i konieczność uwzględnienia społeczności o niskich dochodach i nie-białych w procesie przejścia na czystą energię.

  Jakie strategie są proponowane w celu rozwiązania tych nierówności?
  Raport zaleca instalację większej liczby ładowarek dla pojazdów elektrycznych w zaniedbanych społecznościach, zwiększenie zwrotów dla klientów o niskich dochodach oraz rozszerzenie dostępu do poprawek energetycznych w budynkach i zielonych miejsc pracy.

  Jakie są wyzwania dla osiągnięcia 100% czystej energii w Los Angeles?
  Rosnące koszty usług publicznych, brak kapitału i historyczne nierówności to jedne z wyzwań w realizacji celów czystej energii i zapewnienia równości i dostępności dla wszystkich mieszkańców.

  Ogólnie rzecz biorąc, raport służy jako przypomnienie, że osiągnięcie czystej energii dla wszystkich w Los Angeles wymaga celowych strategii, długoterminowego zaangażowania i odważnych działań w celu wyrównania szans i stworzenia bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości. Poprzez rozwiązanie historycznych nierówności, inwestowanie w niedoreprezentowane społeczności i zapewnienie dostępnych rozwiązań, Los Angeles może zrealizować swoją wizję czystszej i bardziej zielonej przyszłości dla wszystkich.

  By