sob.. wrz 23rd, 2023
  Gobierno Tamil Nadu planuje utworzenie parku przemysłowego w Dharmapuri

  Rząd Tamil Nadu podejmuje działania w celu utworzenia pierwszego parku przemysłowego w Dharmapuri, jednym z najbardziej zacofanych dystryktów tego stanu. Park, który ma zwiększyć możliwości zatrudnienia dla młodych wykształconych osób w regionie, otrzymał Termy Referencyjne (ToR) w celu uzyskania zezwolenia środowiskowego od komitetu oceniającego ekspertów z Ministerstwa Środowiska Unii. Park przemysłowy obejmie całkowitą powierzchnię 698 hektarów i będzie się znajdować w wsiach Adhagapadi, Adhiyamankottai, Thadangam i Balajangamanahalli.

  Wybór miejsca dla parku został dokonany na podstawie kryteriów ustalonych przez Ministerstwo Środowiska Unii oraz jego bliskości do zakładów produkcyjnych samochodów i skuterów elektrycznych w Bargur i Hosur. Oczekuje się, że przyciągnie ono przemysł związany z produkcją produktów dla pojazdów elektrycznych (EV), takich jak związki akumulatorowe i inne części, a także przetwarzanie metali dla produkcji pojazdów elektrycznych/samochodów oraz przemysł elektryczny i elektroniczny.

  Inne potencjalne lokalizacje rozważane dla projektu, Nallamapalli i Settihalli, miały ograniczoną dostępność ziemi i bardziej żyzne pola uprawne. W przeciwieństwie do tego, wybrane miejsce składa się z 69% ziemi poramboke i 31% suchej ziemi, co gwarantuje minimalny wpływ na działalność rolniczą. Ponadto, jednostki przemysłowe wewnątrz parku będą zobowiązane do wprowadzenia zerowego systemu odprowadzania cieczy w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.

  Utworzenie tego parku przemysłowego było długo wyczekiwanym postępem dla mieszkańców Dharmapuri, dystryktu, który w dużej mierze polega na rolnictwie jako źródle utrzymania. Bez istniejącego przemysłu w regionie, oczekuje się, że nowy park przyniesie wzrost gospodarczy i możliwości zatrudnienia w regionie. Projekt jest realizowany od 2009 roku i jest pozytywnym krokiem w kierunku rozwoju i dywersyfikacji gospodarki Dharmapuri.

  Źródła:
  1. Express News Service

  Definicje:
  SIPCOT: State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu – Korporacja Promocji Przemysłu Tamil Nadu
  EV: Elektryczny Pojazd (Electric Vehicle)

  By